Viltės krikštas

Viltės Krikštynos.

Tegul nepašykštės likimas

Gerumo, meilės ir sparnų

Kad kiltumei aukščiau už paukšt

Kad būtumei žmogum geru!